facebook

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa - Wielozawodowa

 

Klasa wielozawodowa skupia uczniów uczących się w różnych zawodach, np.

- murarz- tynkarz,
- sprzedawca,
- mechanik pojazdów samochodowych,
- blacharz,
- elektryk,
- fryzjer,
- monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,
- cukiernik,
- ślusarz,
- piekarz.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. I. J. Paderewskiego w Ciężkowicach współpracuje z wieloma pracodawcami posiadającymi uprawnienia do zatrudnienia pracowników młodocianych.

Nauka zawodu trwa 3 lata. W szkole realizowane są przedmioty ogólnokształcące, a teoretyczne przedmioty zawodowe realizowane są w trakcie dwutygodniowych turnusów dokształcających.
W klasie I uczeń - pracownik młodociany dokształca się w szkole 3 dni w tygodniu, w klasie II i III- 2 dni w tygodniu.

Nauka zawodu, organizowana przez pracodawcę, odbywa się na podstawie umowy o pracę, dlatego warunkiem przyjęcia do nowej Branżowej Szkoły I Stopnia jest podpisanie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.
Z tego tytułu okres nauki wlicza się do stażu pracy. Ponadto za czas praktyki uczniowie otrzymują wynagrodzenie.


Szkoła pomaga w znalezieniu odpowiednich zakładów pracy, przyjaznych dla pracujących. Kontakt z pracodawcą od początku edukacji pozwoli sprawniej pozyskać pracę lub umożliwi pozostanie na danym stanowisku pracy w przyszłości.

Nauka zawodu kończy się egzaminem czeladniczym.
Uczeń otrzyma po zdaniu egzaminu świadectwo czeladnicze oraz suplement w języku angielskim ( Europass).

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształcąca w zawodzie kucharz

 

Szkoła trwa 3 lata, kończy się państwowym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

 

Uczniowie nabywają wiedzę niezbędną do prawidłowego przechowywania żywności, stosują receptury gastronomiczne, sporządzają potrawy i napoje, używają odpowiedniego sprzętu podczas procesu produkcji gastronomicznej, dobierają zastawę stołową do ekspedycji potraw i napojów, dekorują i wydają sporządzone posiłki.

Zobacz zdjęcia naszej pracowni tutaj...

 

 

Perspektywy zawodowe - praca w:

  • barach szybkiej obsługi,
  • punktach małej gastronomii,
  • szkołach,
  • przedszkolach,
  • internatach,
  • stołówkach pracowniczych, itp.

 

 

 

Monday the 18th. Joomla 2.5 Templates. ZSOiZ Ciężkowice
Copyright 2012

©