facebook

Terapia Zajęciowa


 

 

Szkoła policealna - terapeuta zajęciowy - dla absolwentów szkół średnich, kształcąca w systemie dziennym (5 dni w tygodniu, zajęcia w godzinach popołudniowych)

 

Nauka trwa 2 lata, kończy się państwowym egzaminem zawodowym

 

Ogólna charakterystyka zawodu:

Nauka na kierunku trwa dwa lata, prowadzona jest systemem dziennym. Po ukończeniu szkoły absolwenci przystępują do Egzaminu Zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, po zdaniu którego otrzymują tytuł Terapeuty Zajęciowego.

Terapeuta zajęciowy:
 • to nowy, bardzo potrzebny i poszukiwany zawód, którego celem pracy jest przywracanie osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym sprawności, samodzielności i wiary w siebie,
 • jest członkiem zespołów terapeutycznych i rehabilitacyjnych w tych działach medycyny, w których występują choroby przewlekłe lub powstają nieodwracalne skutki przebytego urazu,
 • prowadzi zajęcia usprawniające fizycznie, psychicznie i społecznie, z różnego typu pacjentami (dzieci, młodzież, dorośli, przewlekle chorzy), z różnego rodzaju niepełnosprawnościami i w różnego rodzaju placówkach.
 • leczy poprzez działanie i tworzenie z wykorzystaniem możliwości instrumentalnych, intelektualnych i emocjonalnych pacjenta,
 • prowadzi różne formy i techniki terapii zajęciowej w procesie leczenia oraz rehabilitacji chorych, w celu przeciwdziałania powstaniu przewlekłego stanu chorobowego lub trwałego kalectwa, kompensacji ubytków funkcji oraz przystosowania do życia w społeczności szpitalnej i poza szpitalnej.

Kliknij na wybraną fotkę, aby zobaczyć więcej zdjęć z przeprowadzanych zajęć Wink
 
Warsztaty "Powertex- tworzenie figury" - 10.10.2017r. Zajęcia w szkole Prace ręczne z anatomii

 
 Prace  ze sznurka  na wtz Karwodrza Nauka pomiaru cukru Zajęcia w Karwodrzy 
   
Zajęcia z higieny Zajęcia - wypalanie w drewnie 
 
Perspektywy zawodowe:
Możliwości pracy:
W oddziałach szpitalnych, w tym w szczególności:
 • rehabilitacji leczniczej,
 • ortopedycznych,
 • neurologicznych,
 • geriatrycznych,
 • dziecięcych,
 • psychiatrycznych.
 • w psychiatrycznych oddziałach dziennych,
 • sanatoriach,
 • warsztatach terapii zajęciowej,
 • zakładach pomocy społecznej,
 • dziennych domach pomocy społecznej,
 • klubach seniora,
 • środowiskowych domach pomocy społecznej,
 • świetlicach terapeutycznych,
 • hospicjach,
 • zakładach opiekuńczo-leczniczych,
 • zakładach pielęgnacyjno -opiekuńczych,
 • szkołach specjalnych

 

Kliknij na wybraną fotkę, aby zobaczyć więcej zdjęć z imprez i wycieczek Wink

     
Małopolskie dni osób niepełnosprawnych w Karwodrzy  Aktywny udział na ostatkach w hotelu Cristal Park Tarnów wraz z uczestnikami wtz Karwodrza  Udział uczniów w Przeglądzie Kolędniczym wraz z uczestnikami DPS wtz i ŚDS Karwodrza 
     
Udział w akcji z Mikołajem w domu dziecka w Dębicy oraz DPS Karwodrza   Udział w kolędowaniu z niepełnosprawnymi Karwodrza 2015 Wizyta w Centrum Zdrowia Tuchów

 
 
Planeta Singli udział w wyjściu do kina   Udział w pierwszej pomocy przedmedycznej w Karwodrzy 

 

 

 

Więcej informacji na  

 

 

 

Monday the 18th. Joomla 2.5 Templates. ZSOiZ Ciężkowice
Copyright 2012

©